Bezpieczna flota PZU

Baner ciezarowy

Szkolenia

Szkolenia z doskonalenia techniki jazdy samochodem ciężarowym i autobusem

Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są stacjonarnie w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Czas trwania szkolenia to 6 godzin zegarowych z przerwą na ciepły posiłek. Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu  samochodów ODTJ z użyciem wszystkich typów pojazdów przewidzianych na kategorię C i D w grupach 12 osobowych.

Program zajęć obejmuje:

  • jazdę slalomem jako pierwsze spotkanie z utratą przyczepności,
  • symulację przejazdu przez kręty odcinek drogi z elementami uślizgu,
  • hamowanie awaryjne na prostym odcinku drogi z różnych prędkości,
  • hamowanie awaryjne ze zmianą pasa ruchu.