Bezpieczna flota PZU

Baner psycholog

Szkolenia

Szkolenie – prelekcja psychologa transportu

Zajęcia prowadzone są w dowolnej wskazanej przez odbiorcę szkolenia lokalizacji, z zapewnieniem sali do ich przeprowadzenia, w grupach maksymalnie 12 osobowych. Czas trwania szkolenia 3,5 – 4 godziny zegarowe. Program szkolenia obejmuje:

1. Warsztat psychologiczny nt. radzenia sobie ze zjawiskiem agresji drogowej 

Jedna z najgroźniejszych przyczyn wypadków – agresja drogowa kierowców pojawia się łatwo, gdy kierowcom „puszczają nerwy”. Jest spowodowana skłonnościami indywidualnymi i potrzebą odreagowania trudnych warunków jazdy, frustracją utrudnieniami w ruchu, pośpiechem i zmęczeniem, obniżeniem odporności. Aby uniknąć agresji drogowej trzeba wiedzieć, jak ją rozpoznać u innych i jak radzić sobie z własnymi emocjami podczas prowadzenia pojazdu. Warsztat dedykowany jest osobom intensywnie podróżującym, kierującym samochodami służbowymi. W trakcie zajęć uczestnicy wykonują także indywidualne testy skłonności do zachowań agresywnych w ruchu drogowym (S-ARD) i uczą się strategii prawidłowego postępowania. Warsztat otrzymał akredytację w ramach programu unijnego „Europejskie Standardy Bezpiecznej Jazdy”.

2. Wykład interaktywny „Psychologia bezpiecznego kierowcy”

W trakcie wykładu prezentowane i omawiane są następujące tematy:

 • mini warsztat nt. indywidualnych doświadczeń kierowców w prowadzeniu pojazdów,
 • identyfikacja podstawowych czynników ryzyka,
 • definicje i statystyki zdarzeń niepożądanych w ruchu drogowym w Polsce,
 • czy informacje o wypadkach skutecznie wpływają na postawy kierowców?
 • zagrożenia, których często nie widać, widoczne natomiast są ich skutki,
 • alkohol i środki odurzające, działanie – mity i fakty, pomiar stężenia w czasie, zmiany w przepisach,
 • krótki test znajomości przepisów ruchu drogowego (aktualizacja wiedzy),
 • mózg i jego oprogramowanie; kierowca kierowcy nie równy – o skutkach różnic indywidualnych pomiędzy kierowcami,
 • osobowości i temperament za kierownicą na przykładzie wyników diagnostyki testów dla kierowców,
 • błędy kierowców spowodowane przez frustrację, stres sytuacyjny i stres życiowy,
 • doraźne sposoby redukcji stresu w trakcie prowadzenia pojazdu,
 • błędy kierowców spowodowane „czynnościami pomyłkowymi”,
 • błędy wynikające z niedostatków postrzegania, tzw. błędy percepcyjne,
 • kiedy kierowca może podejrzewać, że jest już zmęczony, jeśli tego nie czuje,
 • zasypianie podczas prowadzenia pojazdu, mechanizmy regulacyjne, przeciwdziałanie,
 • jak dochodzi do poważnego wypadku na drodze – analiza zdarzenia (materiał filmowy).