Bezpieczna flota PZU

Baner policjant

Szkolenia

Szkolenie – prelekcja policjanta

Zajęcia prowadzone są w dowolnej wskazanej przez odbiorcę szkolenia lokalizacji, z zapewnieniem sali do ich przeprowadzenia,  w grupach maksymalnie 12 osobowych. Spotkanie trwa 180 minut (4 godz. lekcyjne – 4 x 45’) z przerwami. Program spotkania obejmuje:

 • rozszerzony sprawdzian ze znajomości przepisów ruchu nagrodami – pytania dotyczące codziennych i najczęściej spotykanych sytuacji (piętnaście pytań, podanie poprawnych odpowiedzi),
 • stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Polski (statystyki dotyczące wypadków, zabitych i rannych w ubiegłym roku, statystyki dotyczące wypadków, zabitych i rannych w państwach UE, statystyka ilości osób zabitych w 100 wypadkach na terenie UE),
 • przygotowanie do jazdy (przygotowanie samochodu, przygotowanie, wyposażenie, przewóz bagażu, przewóz pasażerów),
 • zagrożenia – prawidłowe zachowanie kierowców i skutki łamania przepisów (niezapięcie pasów bezpieczeństwa, prędkość dozwolona, wpływ zwiększenia prędkości 10 km/h na bezpieczeństwo na drodze, prędkość bezpieczna, zmiana pasa ruchu, wyprzedzanie, przejeżdżanie przejść dla pieszych, film obrazujący nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych),
 • cwaniactwo na drodze (film obrazujący cwaniactwo na drodze),
 • rozmowa przez telefon komórkowy – zagrożenie, przykład wypadku, zaobserwowane sytuacje, pokaz wpływu używania telefonu komórkowego),
 • alkohol u kierowcy (pojęcie porcji czystego alkoholu, ilość porcji w różnych napojach alkoholowych, wpływ alkoholu na kierującego pojazdem, spalanie alkoholu przez kobietę i mężczyznę, popularne mity, odpowiedzialność karna za kierowanie pod wpływem alkoholu, społeczne przyzwolenie na kierowanie pod wpływem alkoholu),
 • alkohol i narkotyk jednakowo groźne, wpływ narkotyków na kierującego pojazdem, odpowiedzialność karna za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków),
 • terroryzm na polskich drogach (porównanie odpowiedzialności karnej za zabójstwo i wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, porównanie ilości ofiar zamachów terrorystycznych i wypadków drogowych),
 • czy warto się spieszyć (ile zaoszczędzamy przekraczając prędkość, skutki przekraczania prędkości, wzrost prędkości pojazdów w ujęciu historycznym, pierwsze wypadki i co się może stać?),
 • odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego (definicja wypadku drogowego i kolizji, zachowanie na miejscu wypadku drogowego i kolizji, odpowiedzialność karna, postępowanie karne uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego i oskarżonego, postępowanie mandatowe za wykroczenia w ruchu drogowym),
 • zmiany w przepisach, wprowadzone  zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzone zmiany w Kodeksie Karnym, propozycje zmian w przepisach w najbliższym czasie),
 • społeczne koszty wypadków drogowych (ofiary wypadków drogowych – kto się do nich zalicza,
 • warsztaty z rekonstrukcji wypadków (rekonstrukcja przebiegu rzeczywistego wypadku drogowego i różnych wariantów możliwości jego uniknięcia, wykorzystanie programu do symulacji przebiegu wypadku przy założeniach podawanych przez słuchaczy),
 • niespodzianka dla poprawy nastroju, odpowiedzi na pytania, dyskusja.