Bezpieczna flota PZU

Baner defensywna

Szkolenia

Szkolenia z jazdy defensywnej z elementami eko-jazdy

Zajęcia prowadzone są w dowolnej wskazanej lokalizacji. Czas szkolenia to ok. 4,5 godziny zegarowej. Są to mobilne warsztaty motywacyjne teoretyczno-praktyczne prowadzone w dogodnej lokalizacji wskazanej przez odbiorcę szkolenia. Odbywają się w ruchu drogowym na samochodach, które uczestnicy szkoleń na co dzień wykorzystują w swojej pracy (auta muszą być 4 – 5 osobowe). Zajęcia skierowane są do grup 12 osobowych i prowadzone są w modułach 3-osobowych. Dla 3 uczestników szkolenia w samochodzie dedykowany jest jeden instruktor. Szkolenie ma charakter warsztatów i jest autorskim programem opartym na zdobyciu wiedzy, zbudowaniu świadomości i nabyciu właściwych odruchów przez uczestników zajęć. Do przeprowadzenia warsztatów wykorzystywane są urządzenia rejestrujące kilkanaście parametrów jazdy służące do określenia stylu jazdy kierowcy, mające wpływ na bezpieczeństwo i osiągnięcie niskiego zużycia paliwa. Warsztaty składają się z dwóch jazd rejestrowanych oraz jazdy szkoleniowej. Część teoretyczna ma charakter podsumowujący po każdej części praktycznej. Na podstawie wyników z urządzenia rejestrującego parametry jazdy oraz obserwacji instruktora, Pracodawca otrzymuje raport ze szkolenia z możliwością wygenerowania wyników dla każdego uczestnika warsztatów.