Bezpieczna flota PZU

Baner e learning

Szkolenia

E-learning

Zajęcia na platformie e-learningowej zawierają dwa warianty szkoleń do wyboru przez odbiorcę szkolenia.

  1. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (PZU), nr ref. 152,
  2. Zasady unikania ryzyka w ruchu drogowym (PZU), nr ref. 153.

Obydwa kursy składają się z modułu lekcyjnego wstępnego oraz 4 modułów merytorycznych. Kursy różnią się zawartością modułów merytorycznych.

W kursie 152 położono nacisk na przedstawienie informacji o źródłach zagrożeń dla kierowców takich jak: dynamika ruchu, warunki drogowe, pogodowe, błędy innych uczestników ruchu, pułapki drogowe, konieczność aktywowania uwagi dla zachowania bezpieczeństwa. Celem kursu jest wyzwolenie u uczestnika szkolenia bezpiecznościowego nastawienia do prowadzenia pojazdu oraz zwiększenie jego potrzeby samokontroli. Zawarto też precyzyjne informacje dotyczące wprowadzonych w ubiegłym i bieżącym roku zmian w przepisach dla kierowców. Kurs ten przeznaczony jest w zasadzie dla wszystkich kierowców intensywnie uczestniczących w ruchu drogowym, którzy z racji swych obowiązków i nastawienia zadaniowego, mogą mieć skłonności do  rozproszonej uwagi i nadmiernego pośpiechu.

W kursie 153 starano się zwrócić uwagę na sytuacje powodowane przez innych uczestników ruchu i samego zainteresowanego, które niosą szczególne ryzyko powstania kolizji lub wypadku, w myśl zasady: unikaj własnych zachowań ryzykownych, wypatruj zagrożeń ze strony innych, przewiduj i reaguj – zmniejszysz ryzyko uczestniczenia w wypadku. Ten kurs również wzbogacono o aktualne informacje nt. ostatnich zmian w przepisach. Kurs w większym stopniu dotyczy poznania czynników ryzyka powodowanego zarówno przez innych uczestników ruchu (w szczególności przez tzw. niechronionych uczestników ruchu), jak i wynikających z cech samego kierowcy (uczestnika szkolenia). Kurs 153 rekomendowany jest dla uczestników mających wziąć udział w szkoleniach praktycznych.

Obydwa kursy zostały przygotowane w taki sposób, aby ich niezbędny do ukończenia czas (ok. 90 min każdy) był akceptowalny dla uczestników, co oczywiście nałożyło pewne ograniczenia w ilości zaprezentowanych tematów. Kursy udostępniane są standardowo na okres 18 dni roboczych, z możliwością przedłużenia do 5 dni w razie potrzeby na wniosek Kierownika Floty. Obydwa kursy kończą się egzaminem sprawdzającym poziom nabytej wiedzy. Informacje o postępach uczestników szkoleń e-learningowych jak i wyniki egzaminacyjne są dostępne dla Kierowników flotowych zaineresowanych podmiotów i dla organizatorów z ramienia PZU poprzez specjalny panel administracyjny, z którego można pobierać raporty wyników.