Bezpieczna flota PZU

Baner low6

O programie

Cel programu

Program PZU Bezpieczna Flota ma za zadanie realizację następujących celów:
  • poprawa bezpieczeństwa, wiedzy i umiejętności praktycznych kierowców flotowych
  • podwyższenie świadomości firm o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa flot i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • redukcja kosztów eksploatacji floty samochodowej
  • pomoc w organizacji zarządzania flotami przedsiębiorstw
  • wzrost efektywności funkcjonowania floty samochodowej przedsiębiorstwa
  • zmniejszenie szkodowości aut firmowych
  • utrwalenie wizerunku PZU jako firmy zaangażowanej społecznie i dbającej o bezpieczeństwo użytkowników dróg
  • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

Pierwszym etapem udziału w programie PZU Bezpieczna Flota jest przeprowadzenie badania w celu określenia poziomu bezpieczeństwa floty badanej firmy. Udział w programie pozwala na poznanie mocnych i słabych stron floty, ocenę struktury organizacyjnej, strategii i polityki flotowej, obowiązujących procesów i procedur, stosowanych zasad bezpieczeństwa i podejmowanych działań prewencyjnych. Dzięki analizie powyższych obszarów możliwe jest podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.