Bezpieczna flota PZU

Baner low4

O programie

Z myślą o bezpieczeństwie

PZU już od ponad 200 lat dba o bezpieczną przyszłość Polaków. Nieustannie prowadzimy własne dedykowane programy społeczne, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa osób i mienia oraz nakłanianie do bezpiecznych zachowań. Filarem działalności społecznej PZU są programy prewencyjne, w których kluczowe miejsce zajmują działania mające na celu zwalczanie problemu wypadków drogowych oraz niwelowanie ich negatywnych społecznych skutków. Programy prewencyjne wypełniają praktyczną treścią koncepcję CSV (Creating Shared Value – Tworzenie Wspólnej Wartości), jej główną przesłanką jest fakt istnienia wzajemnej zależności pomiędzy konkurencyjnością firmy, a korzyściami społecznymi generowanymi poprzez jej aktywności z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Program PZU Bezpieczna Flota jest przykładem projektu społecznego PZU nakierowanego na praktyczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, łączący w sobie także aspekty biznesowe. Jest on skierowany do sektora flot samochodowych. Zaproszone do programu firmy mają możliwość skorzystania z dofinansowanych przez PZU szkoleń teoretycznych i praktycznych.