Bezpieczna flota PZU

Do 1 przeprowadzenia szkoleń wykorzystywane są urządzenia rejestrujące kilkanaście parametrów jazdy – ECO-DRIVER  oraz ocena instruktora będącego w samochodzie. Na tej podstawie zostaje określony styl jazdy kierowcy oraz cechy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy i osiągnięcie niskiego zużycia paliwa.

Każdy z uczestników odbywa trzy przejazdy:  obserwowany z rejestracją parametrów jazdy,  przejazd szkoleniowy, w trakcie którego instruktor udziela wskazówek  co do stylu, poprawności wykonywanych manewrów i elementów wpływających na bezpieczeństwo i ekonomię jazdy oraz  przejazd poszkoleniowy z rejestracją parametrów jazdy, w trakcie którego uczestnik komentuje i uzasadnia wykonywane przez siebie manewry. Przejazdy przedzielone są krótkimi wykładami teoretycznymi dotyczącymi ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem kierowania pojazdem oraz oszczędnością zużycia paliwa oraz indywidulanych wskazówek dotyczących stylu jazdy każdego z uczestników.

Na podstawie wyników z ECO-DRIVERA oraz obserwacji instruktora. Zleceniodawca otrzymuje raport z indywidualnymi wynikami dla każdego uczestnika warsztatów oraz dla całej grupy.