Bezpieczna flota PZU

15 marca 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie z cyklu dedykowanego dla fleet managerów.

Tym razem uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza zapoznała się z prezentacjami z tematyki zarządzania flotą samochodów osobowych, a druga ciężarowych. Prowadzący nie ograniczali się jedynie do swoich wypowiedzi, ale prowadzili zajęcia w formie warsztatowej. Zarządcy flotowi przedstawiali problemy, z jakimi spotykają się w codziennej pracy i wspólnie poszukiwali rozwiązań. Uczestnicy wymieniali poglądy nie tylko w trakcie bloków szkoleniowych, ale także w rozmowach kuluarowych podczas przerw. Była to więc dobra okazja do zdobycia nowej wiedzy oraz poznania i wymiany doświadczeń między przedstawicielami branży flotowej.