Bezpieczna flota PZU

Zarządzanie flotą to szereg różnych procesów, o których należy pamiętać na każdym etapie, od planowania zakupów po odsprzedaż samochodów. Jednak zawsze najważniejsze i priorytetowe powinno być bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pracy, finansowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

To kwestia, na której nie powinno się oszczędzać. Między innymi dlatego miesięcznik „Fleet” jest partnerem akcji PZU Bezpieczna Flota, w ramach której wiodący polski ubezpieczyciel prowadzi szereg szkoleń, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych.

Szkolenie podzielone zostało na dwa główne bloki tematyczne. Pierwszy, prowadzony przez Paula Gogolińskiego i Krzysztofa Sosnowskiego, ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z Total Fleet Solutions, dotyczyło zagadnień dla każdej firmy najbardziej istotnych, czyli polityki samochodowej i łącznych kosztów użytkowania floty. Omówili znaczenie polityki flotowej w firmie i jej znaczenie dla sprawnej organizacji parku samochodowego. Przybliżyli nie tylko obowiązujące rynkowe trendy, ale także niezbędne dokumenty, które powinny znaleźć się w polityce. Następnie omówili Total Cost of Ownership, czyli wszystkie rzeczywiste koszty posiadania i używania samochodów ciężarowych na które składają się: koszt i rodzaje finansowania, ubezpieczenie, likwidacja szkód, koszty serwisu, paliwa, ogumienia czy wszelkie koszty pośrednie.

Mariusz i Marcin Stuszewscy z Polskiego Stowarzyszenia Motorowego skupili się na praktycznym wykorzystaniu telemetrii i dostępnych na rynku rozwiązaniach. Opowiedzieli o bezpieczeństwie jazdy i różnych technikach szkolenia kierowców, oczywiście z wykorzystaniem telemetrii.

Program PZU Bezpieczna Flota to nie tylko badania bezpieczeństwa flotowego i szkolenia dla kierowców. To także, szkolenia dla fleet managerów i osób zaangażowanych w zarządzanie parkiem samochodowym w przedsiębiorstwie. Są one prowadzone pierwszy raz w ramach PZU BF. Bezpieczeństwo flotowe, zarządzanie ryzykiem, działania prewencyjne, kontrola i nadzór muszą być oparte o trwały fundament, jakim jest sprawnie zorganizowany system zarządzania. Bez właściwie umocowanych, kompetentnych, wyposażonych w profesjonalne narzędzia pracowników, żadna firma nie będzie w stanie w sposób optymalny zarządzać posiadanym taborem pojazdów. PZU Bezpieczna Flota przygotowało specjalny program szkoleniowy dedykowany osobom, od których pracy zależy cały proces zarządzania. Dzięki tym szkoleniom, FM dowiadują się również jak wykorzystywać szkolenia, materiały oraz raporty otrzymane w ramach programu prewencyjnego. Oprócz teorii uczestnicy szkolenia zagłębili się w tajniki telemetrii, czyli dowiedzieli się, jak można wykorzystać to coraz popularniejsze narzędzie kontroli pracy kierowcy i pojazdu. Od analiz danych po działania motywacyjne, od skutecznego narzędzia szkoleniowego aż po programy HR-owe. Wszystko od strony praktycznej i teoretycznej w formie wykładowo-warsztatowej. Dzięki zastosowaniu takiej formy szkolenia, uczestnicy mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę o rozwiązania przekazywane przez wykładowców. Podczas zajęć mogli skonfrontować proponowane rozwiązania z przykładami zaczerpniętymi z codziennej pracy. FM mieli również okazję do wymienia doświadczeniami między sobą. Dzięki wspólnej dyskusji, znajdowa¬li rozwiązania napotkanych problemów w zarządzaniu flotą. Duże zainteresowanie tego typu szkoleniem za każdym razem wypełniło sale wykładowe.

Paul Gogoliński tak podsumował realizowany program: „Jest dla mnie niezmiernie ekscytujące uczestniczyć w tak innowacyjnym na polskim rynku programie prewencyjnym. Wiedza fleet managerów jest kluczowym elementem zmian, jakie muszą zajść na naszym rynku flotowym. Wszyscy musimy mieć świadomość, że nasza flota, nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość jest we właściwych rękach”.

Krzysztof Sosnowski dodał: „Wszyscy musimy pamiętać, że na nas spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych pracowników. Dlatego też musimy z całym naciskiem stawiać na innowacyjne rozwiązania gwarantujące skuteczność. Telemetria to przyszłość – dla ubezpieczycieli, dla flot, dla bezpieczeństwa”.

O opinię poprosiliśmy również jednego z uczestników szkolenia.
Mariusz Urbański - MPST Koltrans Józef Kołoczek Szkolenie PZU Bezpieczna Flota oceniam jak najbardziej pozytywnie. Prelekcje nie miały charakteru wykładów, ale dyskusji, dzięki czemu pozyskana wiedza okazała się być bardzo praktyczna. Prelegenci na bieżąco odpowiadali na wszelkie pytania, które się pojawiały. Opowiedzieli o praktycznym wykorzystaniu telemetrii w codziennej pracy. Co ważne, była to prezentacja, która pokazała praktyczne podejście do systemów telemetrycznych. Dzięki niej słuchacze uzyskali wiedzę, jak uniknąć pułapek, na które możemy się natknąć przy wyborze danego operatora.

Mariusz Stuszewski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, opowiedział o zaletach eco drivingu. Jak podkreślał, eco nie oznacza tylko jazdy ekologicznej, ale także ekonomiczną. Pokazał także mocne i słabe strony szkoleń kierowców zawodowych. Również prelekcje panów z Total Fleet Solution oceniam bardzo wysoko. Ciekawa prezentacja przedstawiona w niebanalny sposób. Prelegenci zwrócili uwagę na szczegóły pracy przedsiębiorstwa transportowego, które na pierwszy rzut oka uznaje się za nieważne, a które tak naprawdę są bardzo istotne. Zwrócili uwagę na znaczenie spójnego systemu polegającego na zmniejszeniu szkodowości i jednoczesnej poprawy bezpieczeństwa pracy.